Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Skip to main content

Clárúchán Breitheanna Coigríche

Féadfaidh tú do bhreith a chlárú ar an gClár Breitheanna Coigríche má tá tú incháilithe a bheith i do shaoránach Éireannach. Faigh amach cad a theastaíonn uait a dhéanamh sula dtosaíonn tú d’iarratas ar líne.

Incháilitheacht

Sula dtosaíonn tú an próiseas Clárúcháin don iarratas ar líne, cinntigh go bhfuil tú incháilithe do shaoránacht Éireannach.

Is féidir le duine ar bith ar rugadh sean tuismitheoir leo in áit ar bith in Éirinn, nó duine ar bith a fuair tuismitheoir leo saoránacht Éireannach nó a mheastar gur saoránach Éireannach a bhí iontu sular rugadh an t-iarratasóir iarratas ar Shaoránacht Éireannach a dhéanamh trí Bhreitheanna Coigríche a Chlárú (FBR).

An saoránach Éireannach do thuismitheoir (trína bhfuil tusa ag éileamh saoránachta) ar na slite seo a leanas?

 • tuismitheoir a rugadh in Éirinn
 • Eadóirseacht
 • Saoránacht iarphósta
 • Clárúchán breithe coigríche
 • Uchtú

Doiciméid tacaíochta

Beidh ort mionsonraí pearsanta a chur san áireamh fút féin agus faoi do theaghlach ar d’iarratas ar líne chun a dheimhniú go bhfuil tú i dteideal saoránacht Éireannach.

Is féidir gach eolas a theastaíonn uait a fháil ar na doiciméid tacaíochta a bheidh agat agus tú ag cur d’fhoirm iarratais faoi bhráid.

Beidh ort an t-iarratas ar líne a chríochnú go hiomlán má thosaíonn tú air. Ní féidir leat do chuid mionsonraí a shábháil agus é a chríochnú ag tráth níos déanaí. Mar sin, déan cinnte go bhfuil na doiciméid sin agat in aice láimhe sula dtosaíonn tú.

Beidh na nithe seo a leanas de dhíth:

Do chuid mionsonraí

 • Do dheimhniú breithe
 • Deimhniú pósta
 • Gníomhas aonpháirtí (más amhlaidh gur athraigh tú d’ainm)

Mionsonraí do thuismitheora (trína bhfuil tusa ag éileamh saoránachta)

 • Deimhniú Breithe
 • Deimhniú pósta
 • Gníomhas aonpháirtí (más amhlaidh gur athraigh siad a n-ainmneacha)
 • Dearbhú Eachtrannachta (sa chás gur thréig sé/sí a saoránacht Éireannach riamh)

B’fhéidir go mbeadh na nithe seo a leanas uait freisin:

Ag brath ar na himthosca faoina bhfuil tú ag éileamh saoránacht Éireannach, b’fhéidir go mbeadh na nithe seo a leanas uait freisin:

Mionsonraí do sheantuismitheoirí a rugadh in Éirinn

 • Deimhniú Breithe
 • Deimhniú pósta
 • Gníomhas aonpháirtí (más amhlaidh gur athraigh siad a n-ainmneacha)
 • Dearbhú  Eachtrannachta (sa chás gur thréig sé/sí a saoránacht Éireannach riamh)

Deimhniú Eadóirseachta do thuismitheoirí

 • Dáta a n-eadóirseachta
 • Uimhir a ndeimhniú eadóirseachta

Deimhniú Cláraithe Breithe Coigríche do thuismitheoirí

 • An dáta ar cláraíodh a mbreith ar an gClár Breitheanna Coigríche
 • An Oifig ónar eisíodh a gClárúchánchán
 • Uimhir Iontrála Breitheanna Coigríche (le fáil ar an deimhniú féin)

Dearbhú Iarphósta do Thuismitheoirí

 • An dáta ar deonadh a nDearbhú Iarphósta
 • Uimhir a nDeimhniú Dearbhaithe Iarphósta

Mionsonraí Uchtaithe do thuismitheoirí

 • Dáta a n-uchtaithe

Tuilleadh doiciméad

D’fhéadfaí a iarraidh ort níos mó doiciméad a chur i láthair chun tacú le d’iarratas.  Má bhíonn tú ag déanamh iarratais ar cheann dár nAmbasáidí nó dár gConsalachtaí thar lear, seiceáil ár láithreán gréasáin féin chun mionsonraí a fháil ar na doiciméid eile atá uait.

Fíordheimhniú

Féadfaimid fíordheimhniú na ndoiciméad ar fad a chuireann tú faoi bhráid mar chuid de d’iarratas a sheiceáil.

Doiciméid athsholáthair a fháil

Teastaíonn doiciméid bhunaidh uainn (ní fótachóipeanna) chun d’iarratas a phróiseáil. Mura bhfuil na deimhnithe bunaidh agat, féadfaidh tú doiciméid athsholáthair a fháil ón bPríomh-Oifig Chlárúcháin.

Seicliosta

Nuair a chuirfidh tú d’fhoirm iarratais ar líne faoi bhráid agus nuair a phriontálfaidh tú í, déanfar seicliosta de na doiciméid go léir a bheidh uait a phriontáil amach freisin. Beidh ort na nithe a leanas a chinntiú:

 • Cinntigh go bhfuil na doiciméid go léir ar an seicliosta san áireamh i d’iarratas
 • Sínigh an seicliosta agus cuir an dáta leis
 • Seol againn sa phost é le d’fhoirm iarratais agus na doiciméid tacaíochta

Cuimhnigh...

Mura bhfuil na doiciméid riachtanacha uile curtha san áireamh agat, seolfar d’iarratas ar ais chugat.

Finnéithe

Sula seolfaidh tú d’fhoirm iarratais chuig an oifig iomchuí, ní mór duit í a bheith fianaithe ag duine cuí.

Cé is féidir leis/léi a bheith ina fhinné/finné?

Ní mór don fhinné aithne phearsanta a bheith aige/aici ortsa nó aithne a bheith aige/aici ar an tríú páirtí a bhfuil aithne phearsanta aige/aici ortsa.

Ní mór don fhinné na nithe seo a leanas a chinntiú:

 • Comhlánaigh Cuid E ar d’fhoirm iarratais – ‘Deimhniú Aitheantais’
 • Sínigh an dhá ghrianghraf ar mhéid pas
 • Tusa a fhianú agus Cuid D den fhoirm iarratais á síniú agat

Cuimhnigh...

Mura mbíonn d’iarratas fianaithe mar is cuí, seolfar ar ais chugat í.

Grianghraif

Dhá ghrianghraf ar mhéid pas

Ní mór duit dhá ghrianghraf ar mhéid pas a chur faoi bhráid le d’iarratas.

Sínithe agus le dáta

Ní mór duitse agus don fhinné na grianghraif sin a shíniú agus an dáta a chur leo.

Ag déanamh iarratais thar ceann mhionúir?

Má bhíonn tú ag déanamh iarratais thar ceann mhionúir, ní mór duit dhá ghrianghraf ar mhéid pas duit féin a chur faoi bhráid. Ba chóir go mbeadh siad sínithe agus dáta leo agatsa agus ag an bhfinné.

Cuimhnigh...

Mura mbíonn do ghrianghraif sínithe agat mar is ceart agus an dáta leo, seolfar d'iarratas ar ais chugat.

Táillí

Ag cónaí in Éirinn

Os cionn 18 bliain d’aois

 • Clárúchán: €250
 • Teastas um Chlárúchán Breitheanna Coigríche: €20

Faoi 18 bliain d’aois

 • Clárúchán: €125
 • Teastas um Chlárúchán Breitheanna Coigríche: €20

Modhanna íocaíochta

 • Airgead tirim
 • Dréacht bainc (agus sin a bheith iníoctha leis an ‘Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála’)
 • Ordú poist Éireannach
 • Cárta creidmheasa/dochair

Ní mór gach dréacht bainc a bheith tarraingthe ar bhanc Éireannach nó banc a léiríonn ceangal le banc in Éirinn. Ní ghlactar le seiceanna pearsanta.

I do chónaí thar lear

Téigh chuig láithreán gréasáin Ambasáid na hÉireann don Ambasáid is gaire duit chun mionsonraí a fháil ar tháillí Clárúcháin Breitheanna Coigríche agus na modhanna íocaíochta a ghlacfar leo.

Iarratas a dhéanamh ar líne

Déan iarratas anois

Cuir tús le d'iarratas ar Chlárúchán Breitheanna Coigríche ar líne.